Lorem ipsum dolor sit amet, consectet eiusmod tempor incididunt ut labore e rem ipsum dolor sit amet. sum dolor sit amet, consectet eiusmod.

Visiting Hours

Gallery Posts

Rólunk

Rólunk

„Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft. küldetése

A „Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft a kistérség legjelentősebb, önálló, független egészségügyi szolgáltatója – legfőbb színtere és szervezője a kistérség alacsony kockázatú, lakosság közeli egészségügyi szolgáltatásainak.
A rendelőintézet felelősséget érez a kistérség, Hajdúböszörmény Város és vonzáskörzete 36000 fős lakossága egészségének megőrzéséért, megromlott egészségi állapotának helyreállításáért, romlási ütemének lassításáért, illetve az emberhez méltó eltávozás feltételeinek biztosításáért.
Ennek érdekében szervezi, illetve nyújtja a kistérségi – valamint kapacitás függvényében kistérségen kívüli – lakosok részére a szakmai szabályok és a jogrend által lehetővé tett egészségügyi ellátásokat. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az ellátások és szolgáltatások színvonalának, saját környezetének folyamatos fejlesztésére, a természeti környezet számára jelentett terhelés minimalizálására.
Feladatait az emberi méltóság tiszteletben tartásával, betegjogok biztosításával, kölcsönös előnyökre épített partneri viszonyok kialakításával, a szakmai szabályok betartásával látja el – és ezt várja el munkatársaitól, együttműködő partnereitől is.
Nyitott a klasszikus intézményi gyógyító-megelőző tevékenységeken túlmutató közösségi szerepvállalásával, szemléletváltással, újszerű megoldások kidolgozásával hozzájárul az egészségügy mindenkori kihívásainak leküzdéséhez, továbbá az egyének és helyi kisközösségek fejlődéséhez, új kisközösségek létrejöttéhez, ezen keresztül az egyéni és csoportos kapcsolatok elmélyítéséhez, erősítve a kistérségi, a helyi közösség védő és megtartó szerepét, hatását.

Rendelőintézet Története

Hajdúböszörményben a szakorvosi ellátás 1965-ben indult a Mester utcai rendelőintézetben. A város betegellátása 27 évig történt ezen telephelyen. 1992-ben adták át a lakosság számára a Kálvin tér 7-9. szám alatti új önkormányzati rendelőintézetet. A településen a járóbeteg-szakrendelések két helyen volt elérhető. A húszéves Kálvin téri rendelőintézetben a szerkezetileg és berendezésileg elavult épületet a 2010. évben elnyert Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-2009-4.1.2/B azonosítószámú „Kistérségi járóbeteg ellátás fejlesztése” című pályázat keretében 2012-es évben sikerült felújítani, új eszközökkel, műszerekkel ellátni a szakrendeléseket. Az összesen 810 millió forintból kívülről is megszépült a 2012. évben átadott, körforgalomra néző épületben a szigetelés, a nyílászárók cseréje, tető felújítása, és a padlástérben rendelők kialakítására került sor. Az átalakítás során valamennyi szakrendelés helyet kapott a felújított rendelőintézetben, így a betegek egy helyen tudják igénybe venni a szakorvosi ellátást. A tüdőgyógyászat, kardiológia és a bőrgyógyászat, valamint a pszichiátria szakrendelés került elhelyezésre. A mostani beruházás alkalmával digitalizált röntgen készülék került beszerzésre, ultrahang készülékek a hasi ultrahangos vizsgálatokra, a kardiológiára és a nőgyógyászatra. A laboratórium teljes műszerparkja megújult.

Szolgáltatásbővítés és infrastruktúra-fejlesztésű projekt európai színvonalra emelte a helyi betegellátást. Az informatikai rendszer korszerűsítése is megtörtént, korszerű beteghívó rendszer került kialakításra. A város lakosságának népegészségügyi mutatói a pályázat keretén belül lehetővé tette plusz kapacitás kialakítását, a nappali kórházi ellátást, óraszámbővítést reumatológia rendelés esetében.

A Hajdúböszörményi Egészségügyi Ellátások Szerkezeti Felépítése

Hajdúböszörményben 13 felnőtt háziorvosi (9 telephelyen) és 5 gyermekorvosi praxis (egy telephelyen) biztosítja Hajdúböszörmény közigazgatási területén belül 08.00-16.00 óráig a szűrési, gondozási és a sürgősségi feladatokat. Ügyeleti, sürgősségi ellátást 16.00-08.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon a nap 24 órájában, az Orvos Ügyelet Kft által működtetett orvosi ügyeleten, a Kálvin téri telephelyen vehető igénybe.

 

Járóbeteg szakellátás biztosítja Hajdúböszörmény és Görbeháza lakosainak a térség egészségügyi szakellátását, melyet a „Hajdúböszörmény” ESZ-V Nonprofit Kft. működtet 2011. július 1-től. A térség lakosainak száma megközelíti a 36 000 főt, melynek egy része halmozottan hátrányos helyzetű. Az éves betegforgalom alapellátás szintjén 350 000 fő járóbeteg ellátásban 98 000 fő. Kiemelkedő fontosságú, hogy a terület lakosai számára, az egészségügyi ellátások, különösen a járóbeteg szakellátás, lehetőség szerint helyben kerüljenek megszervezésre, a lehető legkevesebb utazással. A hajdúböszörményi Rendelőintézetben folyik, 15 szakrendelésen, a térség járóbeteg ellátásának jelentős része. A szakrendelések működését az OEP közvetlen finanszírozási szerződése alapján, az egyes rendelések ellátására külön-külön kötött közreműködői és megbízási szerződések alapján végezzük a rendeléseket működtető orvosok vállalkozásaival.