Esz-V

FOGLALKOZÁS-EGÉZSSÉGÜGYI  ELLÁTÁTS DÍJTÉTELEI

Érvényes:2013.03.01.-től

 

 

  1. 1.      melléklet a 35/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez
  2. 2.      számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 

 

1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek

(I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

a) első fokon 7 200 Ft

b) másodfokon 12 000 Ft

 

2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való

a) orvosi alkalmassági vizsgálata

aa) első fokon 7 200 Ft

ab) másodfokon 12 000 Ft

b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata

ba) első fokon 7 200 Ft

bb) másodfokon 12 000 Ft

 

3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői

alkalmassági vizsgálat

a) ha 40. életévét még nem töltötte be:

aa) első fokon 7 200 Ft

ab) másodfokon 10 800 Ft

b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

ba) első fokon 4 800 Ft

bb) másodfokon 7 200 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte:

ca) első fokon 2 500 Ft

cb) másodfokon 4 800 Ft

 

4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 4 800 Ft

 

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett

a) vérvétel 3 200 Ft

b) vizeletvétel 1 600 Ft

 

6. Látlelet készítése és kiadása 3 500 Ft

 

7. Részeg személy detoxikálása 7 200 Ft

 

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7 200 Ft

 

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata

aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 19 200 Ft

ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata 15 600 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági

vizsgálata

ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 12 000 Ft

bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata 9 700 Ft

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági

vizsgálata

ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 9 700 Ft

cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata 7 200 Ft

 

10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb

háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és

szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való

jogosultság megállapítása céljából kerül sor

7 200 Ft

 

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9 700 Ft

 

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak

a közfinanszírozásban

érvényesíthető díja

 

13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

a) 1. egészségügyi osztály

aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy

teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft

ab) időszakos vizsgálat 16 100 Ft

b) 2. egészségügyi osztály

ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 13 800 Ft

bb) időszakos vizsgálat 9 200 Ft

 

 

 

c) 3. egészségügyi osztály

ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy

teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft

cb) időszakos vizsgálat 16 100 Ft

 

14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi

hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges

járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt

szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe

vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi

szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz

kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló

2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti szakképzési

intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai

alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.

1 700 Ft

 

15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1 900 Ft/fő/eset

b) az a) pontban nem említett esetben 3 300 Ft/fő/eset

 

16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve

a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és

b) – az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is – a pneumococcus és az influenza

megbetegedés elleni immunizálást

2 000 Ft

 

Az egyszeri foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja 7.200 Ft

 

Foglalkozás-egészségügyi megbízási szerződéssel alkalmassági vizsgálat díjtételei:

 

A kategória: 10.008,- Ft

B kategória: 9.000 ,- Ft

C kategória: 7.200,- Ft

D kaetgória: 6.000,- Ft

 

 

Foglalkozás-egészségügyi szerződést a „ Hajdúböszörmény  ESZ-V” Nonprofit Titkárságán (Hajdúböszörmény, Kálvin tér 7-9, Tetőtér) lehet megkötni, valamint bővebb információt itt kérhet.

The best bookmaker in the UK William Hill - whbonus.webs.com William Hill
Bokmakers www.artbetting.net website.
Get free Wordpress Templates - Wordpress - BIGTheme.net